EU PROJEKT: Podizanje konkurentnosti tvrtke TEXO trgovina

Naziv projekta:
Podizanje konkurentnosti tvrtke TEXO trgovina, KK.11.1.1.01.0029

Ime korisnika: TEXO TRGOVINA d.o.o.
Referentna oznaka Ugovora: KK.11.1.1.01.0029

Opis projekta: Ovim projektnim ulaganjem tvrtka Texo trgovina d.o.o. želi digitalizirati i automatizirati proizvodnju te stvoriti tehnološku opremljenost u segmentu proizvoda fasadne boje, boje za unutarnje prostore, građevinski premazi te izgraditi novu proizvodno-skladišnu zgradu u kojoj će se novim strojevima te uspostavom novoga proizvodnoga standarda omogućiti sekvencijalna obrada sirovina koje su nužne za proizvodnju kvalitetnog finalnoga proizvoda.
Rezultati projekta su povećanje prihoda od prodaje 26,1%, rast izvoza 26,1% zapošljavanje 6 osoba,energetska učinkovitost , povećanje reciklata.

CILJ PROJEKTNIH AKTIVNOSTI: tvrtka ulaganjem u ovaj projekt namjerava proširiti postojeće proizvodne kapacitete nabavom i instalacijom nove proizvodne linije, koju će koristiti u svrhu razvoja i unapređenja poslovanja te izgradnjom proizvodno-skladišnoga centra. Temeljem realizacije ove investicije, tvrtka će znatno ojačati trenutnu poziciju na tržištu u proizvodnji fasadnih boja te unutranjih boja. Prvenstveno to se odnosi na program fasadnih boja sa kojima će tvrtka osuvremeniti postupak proizvodnje te stvarati puno kvalitetnije i tehnološki naprednije proizvode.
Uvođenje nove tehnologije obuhvaća implemetaciju strojeva AUTOMATSKI STROJ ZA PROIZVODNJU BOJA te AUTOMATSKA MJEŠALICA ZA PROIZVODNJU BOJA uz izgradnju proizvodno-skladišne zgrade.

Ukupna vrijednost projekta 15.000.000,00 HRK (1.990.842,13 €)
Ukupan iznos bespovratnih sredstva 5.272.050,81 HRK (699.721,39 €)

Navedeni projekt financira se iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU“.

Kontakt osoba projekta: Robert Rubinić

www.strukturnifondovi.hr